Home
volg ons ook op:


Nieuws


Werkbezoek burgemeester
Op maandagavond 7 juni 2021 van 19.30 tot 21.30 uur komt de burgemeester op werkbezoek in Oranjedorp. We hebben een leuk programma voor deze avond waarbij we op e-choppers door het dorp rijden naar verschillende projecten en bewonersinitiatieven. We starten en eindigen bij het dorpshuis en gedurende de avond spreekt de burgmeester met een aantal bewoners. Heb je een onderwerp waar je het graag met de burgemeester over wilt hebben, laat het ons dan voor 2 juni weten via
eop@oranjedorp.info. Geef hierbij het onderwerp aan en je ontvangt van ons een bevestiging met een tijdsvak.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op dinsdag 22 juni 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de EOP plaats. Tijdens deze jaarlijkse vergadering leggen we bestuurlijke en financiële verantwoording af over de activiteiten van 2020. Verder lichten we de plannen voor dit jaar toe, wordt er door de leden een bijpassende begroting vastgesteld en worden er bestuursleden benoemd en herkozen. Na afloop van de vergadering is er een hapje en een drankje en gelegenheid om bij te praten.

Alle leden ontvangen van te voren een uitnodiging met een agenda. Aanmelden is verplicht en kan via
eop@oranjedorp.info t/m 20 juni. Mocht de vergadering vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, dan wordt er een digitale bijeenkomst georganiseerd.
(uitnodigingsbrief + agenda)

Glasvezel in Oranjedorp
Glasdraad Drenthe is een campagne begonnen om in het buitengebied van Emmen glasvezel aan te leggen. Voor Oranjedorp gaat het specifiek om de Oosterwijk OZ en WZ, Oosterveenseweg en de Bladderswijk OZ t/m nummer 135. Bewoners aan de Bladderswijk OZ 136-167 kunnen via KPN een glasvezelaansluiting krijgen.
Zodra minimaal 50% van de huishoudens in het buitengebied van Emmen kiezen voor glasvezel, wordt het glasvezelnet aangelegd. De eenmalige kosten (vastrechtvergoeding) bedragen €250 per adres en er is keuze uit 18 providers.

Interesse? Aanmelden kan tot 12 juni 2021 via
www.glasdraaddrenthe.nl . Op deze site vind je ook meer informatie over de plannen, informatieavonden, de planning en kun je je inschrijven voor de wekelijkse nieuwsbrief van Glasdraad.

Op 1 juni 2021 vindt er voor belanghebbenden een informatiebijeenkomst plaats in het dorpshuis van 17.00 – 20.00 uur.

Plannen Oosterveenseweg zijn bekend
De bewoners aan de Oosterveenseweg hebben al jarenlang verkeersoverlast. De gemeente heeft samen met de werkgroep een schetsontwerp opgesteld.
Hier vind je meer informatie over het project, het schetsontwerp en de verzonden bewonersbrief.

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Op 26 april is Alie Dassen benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau! Ze kreeg de onderscheiding opgespeld in het gemeentehuis in Emmen. Zij heeft de onderscheiding verdiend doordat ze 45 jaar lang als vrijwilligster in Oranjedorp het dorpshuis heeft bestuurd.


Eendekorven geplaats
De natuurwerkgroep heeft afgelopen periode meerdere eendenkorven in het water in het dorp aangebracht. In deze korven kunnen de eenden rustig en veilig broeden. Zodra de eieren uitgekomen zijn, verlaat de eendenfamilie de eendenkorf en het nest.
>
kijk hier.<

Verlichting aan fietspad
Vrijdag 19 maart vindt de officiële overdracht plaats van de openbare verlichting aan fietspad Oosterwijk. Helaas vindt het in klein comité plaats met de NAM, Gemeente Emmen en de burgemeester. Verder zal de pers aanwezig zijn bij dit moment. Wil je het toch op veilige afstand volgen? Houd dan de social media in de gaten.

Resultaten Vogeltelling
Eind januari was de nationale tuinvogeltelling kijk bij de natuurwerkgroep voor de resultaten.

Dorpstelefoon in het landelijke nieuws!
De dorpstelefoon van Oranjedorp heeft het landelijke nieuws gehaald! We wisten al dat de raadsleden van gemeente Emmen enthousiast waren over dit initiatief, en nu de pers dus ook. In november zijn Mieke en Wiebe geïnterviewd en gefilmd door RTV Drenthe. Deze opnames waren niet alleen op RTV Drenthe te zien en te horen, maar ook NOS Journaal en Radio 2. Mooie bekendheid voor een goed initiatief om de betrokkenheid in Oranjedorp te houden. Nieuwsgierig naar de uitzending? Klik dan op onderstaande link:
rtvdrenthe link

Dorpsagenda-Resultaten leefba(a)rometer
Begin dit jaar hebben ruim 100 huishoudens de leefba(a)rometer ingevuld. Alsnog onze bijzondere dank daarvoor. Aan de hand van jullie gegevens wordt een dorpsagenda voor de komende jaren opgezet. Begin september hebben we alle gegevens uit de enquête besproken. In de uiteindelijke dorpsagenda worden alle resultaten uitgebreid toegelicht. Via deze update delen we alvast de eerste globale resultaten met jullie.
[
naar de dorpsagenda ]

Update-Bodemverzakking
Op dinsdagavond 29 september is er een informatiebijeenkomst georganiseerd over bodemdaling in Oranjedorp.
Was je niet aanwezig bij deze bijeenkomst maar wel ben je wel nieuwsgierig wat we verteld hebben?
[
Dossier Bodemverzakking ]

Walk4Energy 2020 afgelast
Het bestuur van Stichting Energy4Kids heeft besloten om de Walk4Energy 2020 op 4 oktober helaas niet door te laten gaan.
Met alle maatregelen die zijn gesteld rondom het corona virus is het niet haalbaar om het wandelevenement door te laten gaan.

Gelukkig is er al een nieuwe datum geprikt:
zondag 3 oktober 2021!

Agenda
Juni


Dinsdag 1 juni 17.00 - 20.00 uur:
locatie: dorpshuis
Informatiebijeenkomst glasvezel Glasdraad Drenthe


Maandag 7 juni 19.30 - 21.30 uur:
Werkbezoek burgemeester

Zaterdag 19 juni 09:30-13:00u
Workshop natuurfotografie

Dinsdag 22 juni 19.30 - 22.00 uur:
locatie: dorpshuis
Algemene Ledenvergadering (ALV) EOP
(uitnodigingsbrief + agenda)

Oranjedorp.info
design by Bente | created by jgthostings.eu ©