d'Aole Turfstee


Stichting Dorpshuis d’Aole Turfstee stelt zich ten doel het maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn van de bewoners in Oranjedorp te bevorderen.

Daartoe organiseert zij sociaal-culturele activiteiten zoals bv: klaverjassen, biljarten, gym, jeu de boules, bingo, yoga en bloemschikken.

Meer info hierover en data vind u hier op onze site, social media en de nieuwsbrief.

Alle overige activiteiten worden door de
Activiteitencommissie geregeld en aangekondigd via flyers, de nieuwsbrief en social media.

De Activiteitencommissie maakt deel uit van het dorpshuisbestuur en legt verantwoording af aan het dorpshuisbestuur. Het dorpshuisbestuur is inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten. Ook beheert zij de financiële middelen.


Bestuursleden

Ria Timmerman - voorzitter
Alie Middelkoop - secretaris
Bianca Nakken - penningmeester

Overige bestuursleden:
Jannie Brus
Aly Dassen
Ronnie Wisman
Hennie Wisman
Dirk Middelkoop

Contact:
dorpshuis@oranjedorp.info
Dorpshuis

Oosterwijk WZ 55
7885TN Oranjedorp
0591-317 373

dorpshuis@oranjedorp.infoHet dorpshuis beschikt over een drietal ruimtes, die in overleg met verenigingen en clubs op bepaalde momenten voor die club en/of vereniging beschikbaar zijn.

Ook kan de zaal gehuurd worden voor het geven van feestjes. Hiervoor geldt wel een limiet per jaar. Dus tijdig reserveren is gewenst.

Het dorpshuis bestuur stelt bij bovenstaand ook barmedewerkers ter beschikking.Oranjedorp.info
design by Bente | created by jgthostings.eu ©