Oranjedorp .info
d'Aole turfstee

Stichting Dorpshuis d’Aole Turfstee stelt zich ten doel het maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn van de bevolking in Oranjedorp te bevorderen.
Daartoe organiseert zij sociale-culturele activiteiten .
Ook stelt zij ruimtes en barmedewerkers ter beschikking aan groeperingen en personen uit Oranjedorp.
Het bestuur is inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten. Ook beheert zij de financiële middelen.
Het dorpshuis beschikt over een drietal ruimtes, die in overleg met verenigingen en clubs op bepaalde momenten voor die club en/of vereniging beschikbaar zijn. Het bestuur van het dorpshuis organiseert jaarlijks één of meerdere rommelmarkten, bingo–avonden en feestavonden.
Alle overige activiteiten worden door de
activiteitencommissie geregeld.
De activiteiten commissie maakt deel uit van het dorpshuisbestuur en legt verantwoording af aan het bestuur.

Bestuur d’Aole Turfstee

R. Timmerman - voorzitter
A. Middelkoop -secretaris
B Nakken - penningmeester


J. Brus - lid
A.Dassen - lid
J. Stoffers - lid
D. Middelkoop - lid
2020 © by jgthostings.eu