Home
Oranjedorp. info
Agenda & Nieuws
>> EOP Oranjedorp
Dorpshuis
Activiteitencommissie
Natuurwerkgroep

volg ons ook op:

Projecten


Waar houden we ons mee bezig?


Verkeersproblematiek Oosterveenseweg

Al decennialang hebben inwoners aan de Oosterveenseweg verkeersoverlast; geluidsoverlast en schade aan woningen. Samen met de werkgroep (aantal aanwonenden) en gemeente Emmen zijn we op zoek naar een oplossing voor deze klachten. Er ligt momenteel een schetsontwerp waarover we in gesprek zijn met de gemeente.


Afwatering Oosterwijk WZ

In 2019 is een deel van de watergang aan Oosterwijk WZ gedempt. Als gevolg hiervan hebben een aantal aanwonenden wateroverlast. We zijn samen met de werkgroep (aantal aanwonenden) in gesprek met de gemeente om dit op te lossen. Vanwege het coronavirus heeft dit helaas een tijdje stilgelegen. Na de zomerperiode gaan we hier weer mee aan de slag.


GZI Next

Op het voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) van de NAM zijn ontwikkelingen voor duurzame energieopwekking. Momenteel worden er zonnepanelen aangebracht door Shell.
Samen met de focusgroep, EOP Nieuw-Dordrecht en Energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort zijn we in een vroeg stadium in gesprek met de NAM om de belangen van de inwoners te behartigen en de leefbaarheid hoog te houden.

Meer informatie en nieuwsbrieven kun je vinden op de site van de
NAM .


Update Bodemverzakking

Op dinsdagavond 29 september is er een informatiebijeenkomst georganiseerd over bodemdaling in Oranjedorp. Eerder dit jaar hebben zo’n 15 huishoudens aangegeven schade te hebben door bodemdaling of waterstandverlaging. We hebben deze bewoners uitgenodigd om bij te praten en de stand van zaken van het pilotproject in Nieuw-Amsterdam/Veenoord en Erica te bespreken. Verder hebben de aanwezigen hebben hun specifieke klachten aangegeven. Veel gehoorde klachten zijn scheuren in muren en verzakkingen in de tuin.
Aankomende periode gaan de bewoners hun dossier opstellen en individueel een melding doen bij het meldpunt van Gemeente Emmen. Zodra de onderzoeksuitslagen van het pilotproject bekend zijn (begin 2021), organiseren we weer een informatiebijeenkomst in het dorp.

Was je niet aanwezig bij deze bijeenkomst maar wel ben je wel nieuwsgierig wat we verteld hebben?

Klik dan hier voor het complete dossier Bodemverzakking


Overstap Stad – de Blokken

Oranjedorp valt volgens gemeente Emmen onder gebied ‘Stad’. EOP Oranjedorp is van mening dat het dorp valt onder ‘de Blokken’ . Aankomende periode maken we ons hard voor deze overstap.
EOP Oranjedorp


Wat hebben we gedaan?
Openbare verlichting fietspad Oosterwijk
De gasontzwavelingsfabriek van de NAM is vorig jaar gesloopt en de NAM heeft de omliggende dorp een leuk bedrag geschonken. Oranjedorp heeft een bedrag van €10.000 ontvangen en hiervan wordt openbare verlichting aangebracht aan het fietspad Oosterwijk. In het najaar van 2020 worden er elf lichtmasten geplaatst door Dynniq. Het aanbrengen van de openbare verlichting is in samenwerking met gemeente Emmen en de NAM gedaan.

Passeerstroken Bladderswijk WZ
In het voorjaar van 2020 zijn er aan Bladderswijk WZ een aantal betonnen passeerstroken in de bermen aangebracht. Nu kunnen weggebruikers elkaar veiliger passeren en ontstaat er minder schade aan de bermen.

Dossiers


BodemverzakkingOranjedorp.info
design by Bente | created by jgthostings.eu ©