Oranjedorp .info

Historie

De oudste geschiedenis van Oranjedorp is niet omgeven door spectaculaire gebeurtenissen.
We hebben geen hunebedden, we bezitten geen aardgas, maar toch is er uit ( bijna ) niets een uniek dorp ontstaan. Natuurlijk is dat ook verweven met het geïsoleerde Drenthe van de oudste tijd, maar het moge duidelijk zijn dat het moderne Oranjedorp alleen maar kon ontstaan dankzij de noodzaak om het wilde en woeste moeras te ontvenen.

In 1853 werd begonnen met het graven van het Oranjekanaal vanuit de Drentse Hoofdvaart, dwars door het Drenthe plateau richting Nieuw-Dordrecht.
Tijdens het graven vestigden zich hier ook een aantal winkels en café s. In 1858 kwam het kanaal gereed en werd deze plaats Kollingsveen genoemd.

De Drentse Veen- en Midden kanaal Maatschappij te Dordrecht begon in de omliggende complexen veen te ontginnen. Daartoe moest een kanaal worden aangelegd vanaf het Oranjekanaal naar de Verlengde Hoogeveense Vaart ( Klazienaveen ). Dit kanaal, aangelegd onder supervisie van opzichter Bladder, werd naar hem genoemd: Bladderswijk.

Omstreeks 1862 werd een hoofdwijk gegraven, parallel aan de Bladderswijk, Oosterwijk genaamd. Rondom deze wijken ontstond uiteindelijk het huidige dorp Oranjedorp.
Om krachten te bundelen en Oranjedorp te laten bloeien werd de Vereniging Plaatselijk Belang in 1911 officieel.
Ook kwam in het dorp een openbare lagere school, die geopend werd in 1914 waar meester Halma de eerste hoofdmeester was.

Meester Halma, heeft een grote positief stempel gedrukt op de cultuur van Oranjedorp.
Dat men hem op handen droeg blijkt ook wel uit de feit dat de school herdoopt is in de Meester Halmaschool.In de loop der tijd kreeg Oranjedorp een eigen dorpshuis: d’Aole Turfstee. Hierin zijn veel verenigingen gehuisvest.

Al is Oranjedorp een klein dorp van ongeveer 150 huishoudens en rond de 430 inwoners, men woont hier met veel plezier.

2020 © by jgthostings.eu